مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دفتر مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور اعلام کرد

آیت‌الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور برای بازدید از حوزه علمیه استان یزد به این استان سفر می‌کند. ادامه