مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نکته‌هایی از سیره رفتاری علما

يكي از همراهان امام در پاريس، نقل می‌كند: امام خيلي سفارش كرده بودند كه يك وقت حركتي نشود كه همسايه‌ها (كه همه مسيحي بودند) ناراحت شوند. اين عمل موجب شده بود كه وقتی ايشان می‌خواستند به ايران بيايند، همه‌ی آن‌ها ناراحت بودند؛ چون امام نسبت به حقوق آن‌ها و برخورد اسلامی با آن‌ها خيلي مقيد بودند/علامه طباطبايی(ره) بسيار ساده لباس می‌پوشيدند و سال‌های زيادی اجاره‌نشين بودند؛ از سهم امام استفاده نمی‌كردند و اموراتشان را از حق التأليف كتاب‌هايشان می‌گذراندند. ادامه