مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش نشست علمی

دولت و ملت برای رسیدن به وضعیت هم‌دلی و هم‌زبانی، هرکدام باید لوازمی را رعایت کنند؛ یکی از استلزامات دولت در این زمینه، شفافیت است؛ یعنی آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل دست‌رسی بودن آن برای همه. از استلزامات ملت هم می‌توان به مشارکت سیاسی اشاره کرد؛ یعنی شرکت در انتخابات و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز جامعه. ادامه 

حجت‌الاسلام دکتر حسین بستان

یکی از عوامل اثرگذار بر تشدید وضعیت بدحجابی و بدپوشی، سیاسی‌شدن آن است؛ به‌عبارت دیگر بروز این پدیده در بعضی اقشار ممکن است نوعی رفتار سیاسی باشد؛ یعنی به‌خاطر مخالفتی که با حاکمیت سیاسی کشور دارند، ممکن است بخواهند ابراز نارضایتی خودشان را از این طریق بروز دهند؛ زیرا حجاب یک آموزه‌ای است که نظام سیاسی کشور رسماً دارد ترویج می‌کند. ادامه