مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت ۷ دی، سالگرد رحلت آیت الله سید صدر الدین صدر (ره)؛

«هرگز از او و درباره او چیزی نشنیدم که بتواند بر وی خرده گرفته شود. او در نظر من از آن دسته انسان‌های نادری است که تاریخ حق دارد یاد و نام آنها را جاودانه سازد.» آقا بزرگ تهرانی این سخن را در وصف سید صدرالدین صدر بر زبان آورده بود. روحیهٔ مداراجویانهٔ سید صدر سبب شده بود گروه‌های مختلف فکری، او را به خود نزدیک ببینند. ادامه