مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی به شماره جدید مجله حوزه

در یکی از مقالات با عنوان «سبک زندگی معصومان»، نویسنده سعی می‌کند نشان دهد که ائمه(ع) روزگار خود را به گوشه‌نشینى و عبادت سپرى نمى‏‌کردند؛ بلکه کار کردن را عبادت مى‌‏دانستند. از گزارش‌هاى تاریخى استفاده مى‌‏شود که معصومان در تولید ثروت پیشگام بوده‌‏اند. درآمد آنان از راه کارگرى، دامدارى، کشاورزى، تجارت و گاه بیت‌‏المال بوده است. همچنین آن‌ها درآمد خود را صرفاً برای خانواده هزینه نمی‌کردند؛ بلکه از آن برای رفع نیاز نیازمندان، اصلاح بین شیعیان، آزادى بردگان و مقوله‌ی وقف نیز استفاده می‌کردند. ادامه