مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
روایت کوتاه آیت‌الله امینی درباره‌ی «چهل‌حدیث» امام خمینی

کتاب را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد: بخشی از آن شرح احادیث ساده‌ی اخلاقی بود که برای همه ما قابل فهم است؛ ولی بخشی دیگر مربوط به شرح احادیث عرفانی است که جز برای علما و فضلا قابل فهم نبود. متأسفانه بعد از دستگیری امام و حمله‌ی مأموران ساواک به منزل ایشان، آن نسخه‌ی گران‌بها به همراه سایر کتاب‌ها به تاراج رفت. ادامه