مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به بهانه‌ بازداشت شیخ محمد الحبیب توسط رژیم آل سعود

در شرایطی که گردن‌زنی شرورانه‌ی آیت‌الله نمر ـ که هیچ پیوندی با ایران نداشت‌ ـ ایران و عربستان را در آستانه‌ی جنگ قرار داد، اقدام اخیر عربستان‌ سخت حیرت‌انگیز است. وقتی بزرگ‌ترین بودجه‌ی نظامی جهان در دست‌های جوانکی ۳۰ساله‌، خودشیفته و غیرمنتخب باشد، کلّ منطقه را عرصه‌ی بازی جنگی می‌انگارد؛ درست همان چیزی که در جنگ‌های مرگبار یمن و سوریه شاهدش هستیم. ادامه