مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
پاسخی بر گفته‌های امیرحسین ترکاشوند

اخیراً پستی با عنوان «کرونا و دفع آن با زیارت عا‌شورا» منتشر شده‌ است که در آن، تأثیر زیارت عاشورا در برطرف نمودن بلایا –و به طور خاص و در شرایط کنونی، کرونا- مورد چالش است. ‌ نویسنده اظهار می‌کند … ادامه