مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آیت‌ﷲ سید محمدجواد علوی بروجردی متولد ۱۳۳۰ از علما و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم است. وی در بخش اول گفت‌وگو با مباحثات به بیان خاطرات و نکاتی از چگونگی فعالیت‌های دینی و سیاسی در دهه چهل و پنجاه شمسی و روش علمی خود پرداخته است.

برای مشاهده این گفتگو، می‌توانید از این لینک استفاده کنید. همچنین سرتیتر مطالب مطرح شده در این گفتگو به تفصیل در جدول زیر مشخص شده است که می‌تواند به منظور آشنایی با مطالب مطرح شده و همچنین سهولت در دسترسی، مورد استفاده قرار گیرد.

ردیف موضوع زمان (منطبق با فیلم)
۱ خاطراتی از خود و پدرشان و زندگی خانوادگی و شجره‌نامه ۰۱:۰۰
۲ تاریخچه‌ای از روشنفکری دینی ۲۰:۴۵ – ۲۷:۲۰
۳ فعالیت‌های فوق برنامه ایشان (انجمن اسلامی جوانان و مجله جوانان در پناه اسلام) ۳۰:۰۰
۴ شهید مطهری و دکتر شریعتی ۳۷:۴۰
۵ نحوه ورود به حوزه علمیه ۴۳:۴۰
۶ آمدن آقای علوی بروجردی به قم ۵۱:۳۰
۷ هم‌بحث‌ها و اساتید ایشان ۵۹:۰۰
۸ ویژگی‌های درس آقای وحید (مکتب نجف) ۶۸:۱۰
۹ ازدواج ۷۱:۰۰ – ۷۲:۰۰
۱۰ شاگردی آیت‌ﷲ سید محمد روحانی ۷۲:۳۰
۱۱ شروع درس خارج ۸۰:۰۰
۱۲ درس فلسفه (معقول) ۸۱:۴۰
۱۳ چرخیدن از مکتب نجف به سمت مکتب قم ۸۲:۳۰

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید