مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آیت‌ﷲ حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی متولد ۱۳۴۱ شمسی فرزند مرجع عالیقدر تشیع است. وی به دلیل همراهی با پدر خود در متن فعالیت‌های علمی،دینی و انقلابی ایشان بود و در این گفت‌وگو از ویژگی‌های بارز آن مرحوم سخن می‌گوید. همچنین گوشه‌ای از فعالیت‌های علمی و دیدگاه خود درباره روش مدیریت حوزه‌های علمیه را بیان می‌کند.

برای مشاهده این گفتگو، می‌توانید از این لینک استفاده کنید. همچنین سرتیتر مطالب مطرح شده در این گفتگو به تفصیل در جدول زیر مشخص شده است که می‌تواند به منظور آشنایی با مطالب مطرح شده و همچنین سهولت در دسترسی، مورد استفاده قرار گیرد.

ردیف موضوع زمان (منطبق با ویدیو)
۱ معرفی شخصی و خانواده خود ۰۰:۴۰
۲ کتاب پاسداران وحی ۱۳:۰۰
۳ وضعیت زندگی آیت‌ﷲ فاضل ۲۲:۳۰
۴ داستان کتاب نهایت التقریر آیت‌ﷲ فاضل ۲۳:۲۰
۵ خاطره هدیه ۲۰ هزار تومانی به آیت‌ﷲ فاضل توسط آیت‌ﷲ بروجردی برای تهیه خانه ۲۸:۵۰
۶ وضع زندگی آیت‌ﷲ فاضل خیلی ضعیف بود ۳۳:۴۰
۷ مرجعیت آیت‌ﷲ فاضل خیلی گسترده شده بود اما زندگی پدر ما بسیار ساده بود. ۳۵:۳۰
۸ انتخاب توسط جامعه مدرسین / افراد بر اساس آراء معرفی شدند / برای مرجعیت ایشان کاری نکردیم ۴۳:۵۰
۹ «من می‌خواهم از مرجعیت برای انقلاب استفاده کنم» ۵۰:۳۰
۱۰ موضع‌‌گیری‌های سیاسی (به طور خاص در رابطه با آقای احمدی‌نژاد) ۵۴:۳۵
۱۱ خدمات آیت‌ﷲ فاضل به حوزه‌ها و بحث استقلال مالی حوزه ۶۹:۰۰
۱۲ شهریه بعد از فوت پدر ایشان و تکمیل مرکز فقهی ۸۸:۲۰
۱۳ اساتید و دروس خود ایشان ۱۱۰:۲۰
۱۴ ازدواج خود ۱۱۴:۲۰

رده‌های مرتبط