مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برای مشاهده این گفتگو، می‌توانید از این لینک استفاده کنید. همچنین سرتیتر مطالب مطرح شده در این گفتگو به تفصیل در جدول زیر مشخص شده است که می‌تواند به منظور آشنایی با مطالب مطرح شده و همچنین سهولت در دسترسی، مورد استفاده قرار گیرد.

ردیف موضوع زمان (منطبق با زمان ویدیو)
۱ تولد و خانواده ۰۰:۴۰
۲ سفر به لندن ۰۶:۴۰
۳ رشته‌ی مهندسی ۰۸:۴۰
۴ گرفتن بورسیه‌ی بحرین و امارات (اتمام دروس سطح در سه سال) ۰۹:۱۰
۵ چرا قم آمدید و نجف رفتید (ارتباط با مراجع و اساتید) ۱۴:۰۰
۶ اساتید ۲۵:۱۰
۷ شروع به تدریس ۴۱:۱۰
۸ تدریس خود را از چه بحث‌هایی آغاز کردید؟ ۴۸:۲۰
۹ تصمیم‌گیری برای عزیمت به نجف ۵۳:۳۰
۱۰ حوزه‌ی قم و حوزه‌ی نجف: آیا تفاوتی هست؟ دوگانگی هست؟ ۶۳:۱۰
۱۱ طیف سنتی در مقابل مسائل روز چه پاسخی خواهد داشت؟ ۶۷:۴۰
۱۲ فضای حوزه و جایگاه مرجعیت را چگونه می‌بینید؟ ۷۶:۱۰
۱۳ ممنوع الورود شدن به بحرین ۷۹:۱۰
۱۴ تعامل نظام و حوزه به چه شکلی باید باشد؟ ۸۰:۱۰
۱۵ ازدواج ۹۱:۴۰

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید