مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برای مشاهده این گفتگو، می‌توانید از این لینک استفاده کنید. همچنین سرتیتر مطالب مطرح شده در این گفتگو به تفصیل در جدول زیر مشخص شده است که می‌تواند به منظور آشنایی با مطالب مطرح شده و همچنین سهولت در دسترسی، مورد استفاده قرار گیرد.

ردیف موضوع زمان (منطبق با زمان ویدیو)
۱ معرفی خود و خانواده ۰۱:۰۰
۲ سابقه خانوادگی ایشان ۰۳:۱۵
۳ خاطرات پدر ایشان ۱۲:۱۰
۴ تأسیس اولین کتابخانه عمومی توسط آیت‌ﷲ میلانی ۱۶:۵۰
۵ منزل آیت‌ﷲ میلانی، محل رفت‌وآمد علما
۶ شیعیان کشمیر – شیعیان پاکستان ۲۰:۳۰
۷ حوادث ۱۵خرداد ۲۱:۱۵
۸ سفرهای متعدد به کشورهای مختلف (افغانستان، اتریش، هند و …) ۲۲:۲۰
۹ ؟؟؟ کتاب، دیدار با حضرت امام زمان و انکار رویت ۲۵:۳۰
۱۰ انتقال به ایران، اسکان دروس و فوت و تدفین در شیخان ۳۶:۳۰
۱۱ اطلاعات و شجره‌نامه مادرشان ۳۷:۲۰
۱۲ خصوصیات مادرشان ۴۲:۱۰
۱۳ اطلاعاتی در رابطه با جدشان ۴۴:۵۰
۱۴ اساتید آیت‌ﷲ میلانی (سطوح و خارج، تفسیر، کلام، اخلاق) ۴۶:۲۵
۱۵ شاگردان ایشان ۴۹:۵۰
۱۶ خصوصیات آقای میلانی (تکمیل مسجد هانبورگ، مدارس و مراکز تخصصی، زلزله گناباد، کفن و دفن مردم ؟؟؟ شهر مشهد و استان خراسان) ۵۳:۲۰
۱۷ همکاری و حمایت از امام خمینی(ره) و حمایت از امر به معروف و نهی از منکر ۷۳:۱۵
۱۸ یک ویژگی دیگر، ملاقات با شیخ الازهر و بحث تقریب ۸۳:۰۰
۱۹ قضیه دکتر شریعتی ۸۸:۱۵
۲۰ فتوای پدر برای ترور و قتل حسن علی منصور ۹۵:۱۰
۲۱ چرا مرحوم پدر در اواخر عمرشان سکوت کردند؟ ۹۷:۲۰
۲۲ چرا آقازاده ایشان با شاه ملاقات کرد؟ ۹۸:۰۰
۲۳ وظیفه مرجعیت و حوزه علمیه ۱۰۳:۰۰
۲۴ کرامت‌های مرحوم پدر (سفر به مشهد – داستان آقای سیدان – درس‌های اخلاقی از کرامت‌های ایشان) ۱۱۰:۴۵

رده‌های مرتبط