مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

همایش ملی فقه قرائت، با همکاری شورای عالی قرآن کریم و مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار خواهد. پژوهشگران می‌توانند مقالات و آثار خود را تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

اطلاعات بیشتر را در این صفحه مطالعه کنید.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید