مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی به شماره جدید مجلة الاصلاح الحسینی

مجله الاصلاح الحسینی فصلنامه‌ای تخصصی پیرامون نهضت حسینی است که به مباحث دینی نیز توجه دارد و مقالات آن به زبان عربی منتشر می‌گردد.

این فصلنامه که از سوی مرکز مطالعات تخصصی نهضت حسینی در نجف اشرف و شهر مقدس قم و تحت اشراف هیأت علمی حضرات آیات شیخ محمد سند، سید عادل علوی، شیخ محمد مهدی آصفی، سید منیر خباز، شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی، سید ریاض حکیم، دکتر شیخ محمدباقر مقدسی و علامه شیخ عبدالمهدی کربلایی منتشر می‌شود در پرونده ویژه شماره جدید خود به موضوع «مظلومیت در کربلا» پرداخته است. مقالات این پرونده عبارت‌اند از:

۱. مظلومیت امام حسین و فاجعه کربلا در نصوص دینی/ سید محمدباقر هاشمی (نگارنده در این مقاله ضمن بررسی مفهوم لغوی و فلسفی واژه «مظلومیت» و تبیین حدود مفهوم ظالمیت و مظلومیت، به بررسی مسأله مظلومیت در نصوص دینی پرداخته است و سپس مسأله مظلومیت امام حسین(ع) را بررسی می‌کند. تأکید بر عنوان مظلومیت امام حسین(ع) در نصوص دینی، لعن گروه ظالم به امام حسین(ع) و مسئول دانستن آنان در مقابل فجایع عاشورا، شهادت مؤمن و اقرار به مظلومیت امام حسین(ع) در مقابل خداوند تعالی و صلوات بر امام حسین(ع) و اهل بیت و انصار ایشان با وصف مظلومیت آنان از جمله مباحث اصلی این مقاله است.)

۲. نگاهی به فاجعه و مظلومیت در کربلا/ گفتگو با آیت‌ﷲ محمدجواد فاضل لنکرانی (در این گفتگو آیت‌ﷲ لنکرانی درباره موضوعاتی همچون مسأله مظلومیت در کربلا، رویکرد اسلام و عقل نسبت به ظلم، حدود و حرمت ظلم در اسلام به صورت کلّی و به صورت خاص در مورد ظلم به اهل بیت عصمت (علیهم السلام) و نتایجی که مظلومیت امام حسین(ع) در بین امت اسلامی در طول تاریخ باقی گذاشت به سؤالات مصاحبه کننده پاسخ گفته‌اند.)

۳. آیا امام حسین(ع) در کربلا به دنبال ابراز مظلومیت و خلق تراژدی بود؟/ (مرحوم) شیخ نعمت‌ﷲ صالحی نجف‌آبادی (این مقاله به دنبال تبیین هدف امام حسین(ع) از حرکت به سوی کربلا است. نگارنده به بررسی فلسفه قیام امام حسین(ع) می‌پردازد و قصد پاسخ به این سؤال را دارد که آیا امام حسین(ع) برای رسوا ساختن و واژگون نمودن حکومت اموی قیام کرد و به دنبال تشکیل حکومت بود؟ یا در پی تحریک احساسات مردمی ضد بنی‌امیه به وسیله شهادت و مظلومیت خود و یارانش به کربلا رفت؟)

۴. نگاهی انتقادی به بحث مظلومیت در کتاب «شهید جاوید»/ شیخ رافد التمیمی (نگارنده در مقاله خود به نقد نظریات مرحوم صالحی نجف‌آبادی می‌پردازد و در ضمن این مسأله را بررسی می‌کند که منشأ این برداشت اشتباه که که مظلومیت از اهداف قیام امام حسین(ع) بود چه چیزی بوده است؟)

۵. پایمال شدن حقوق زن و کودک در واقعه عاشورا/ شیخ محمد جلیل الکروی (این مقاله در دو بخش اساسی به بررسی موضوع مورد بحث می‌پردازد. بخش اول به بیان جایگاه زن و کودک و حقوق این دو گروه، در سه مبحث می‌پردازد: مبحث اول: جایگاه زن و کودک در فرهنگ عرب جاهلی؛ مبحث دوم: نگاهی اجمالی به حقوق زن و کودک در جنگ؛ مبحث سوم: نگاهی به قوانین روز دنیا برای حفظ حقوق زن و کودک. در بخش دوم، نگارنده موضوع بحث را در عاشورا بررسی کرده و مصادیق مختلفی برای هتک حرمت زنان و کودکان در عاشورا برمی‌شمارد.)

۶. تراژدی و مظلومیت در ابعاد انسانی (با تأکید بر انقلاب حسینی)/ سید محمدباقر هاشمی (نگارنده با تأکید بر اینکه یکی از شاخصه‌های نهضت عاشورا جنبه تراژیک آن است به تأثیرات مظلومیت در جامعه انسانی می‌پردازد. در این مقاله با تبیین این مسأله که مظلومیت توان تحریک کردن انسانیت را در جامعه انسانی دارد، این مسأله را دلیل بر توجه هر انسانی با توجه به ذات انسانی خود به مسأله عاشورا می‌داند و مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش را حلقه وصل جوامع انسانی با جریان عاشورا در دوره‌های بعد می‌داند.)

۷. مظلومیت در میانه عزّت و بیم… روی دیگر پیروزی/ شیخ اسکندر الجعفری (مقاله مذکور به بررسی این سؤال می‌پردازد که چگونه در قضیه عاشورا مظلوم پیروز می‌شود در حالی که مورد قهر نظامی دشمن قرار گرفته است؟! نگارنده بحث خود را در سه محور اصلی بیان می‌نماید: در محور اول مفهوم نصر تبیین می‌شود. محور دوم به بررسی ارتباط بین مظلومیت و پیروزی اختصاص داده شده و نگارنده به این نتیجه می‌رسد که مظلومیت پیروزمندانه در کشمکش با ظالمین، مظلومیت ایجابی است نه مظلومیت سلبی و از همین رو مظلومیت ایجابی در نهضت حسینی که تمام اشکال ذلّت و آزار را نفی کرده بود، به پیروزی تبدیل شد. و محور سوم: به نمونه‌های عزّت در واقعه عاشورا می‌پردازد.)

۸. به کارگیری عقیده و دین برای تراژدی کربلا در فرهنگ معصومین (علیهم السلام)/ شیخ صباح عباس الساعدی (نگارنده در این مقاله به این سؤال می‌پردازد که معصومین (علیهم السلام) چگونه مظلومیت امام حسین(ع) را در مسیری که برای آن خلق شد، هدایت نمودند؟ نگارنده در ابتدای سخن خود، بحث را به بررسی فقهی نشان دادن تظلّم و حدود شرعی این مسأله می‌برد. وی سپس بحث را بر موضوع اصلی مقاله خود تمرکز می‌دهد. برخی از روش‌هایی که نگارنده در فرهنگ اهل بیت در باب موضوع بحث مورد بررسی قرار می‌دهد عبارت‌اند از: تمرکز بر دشمنی دشمنان امام حسین(ع) با خداوند تعالی، فرهنگ‌سازی برای زیارت قبور ائمه از خلال واقعه عاشورا، لزوم قربانی دادن و تحمل مصائب برای حفظ دین، به کارگیری مظلومیت امام حسین(ع) و ارتباط آن با امام زمان(عج))

۹. خواست الهی برای مظلومیت امام حسین(ع)/ سید شهید طالب الموسوی (این مقاله به مسأله مهم و اساسی ارتباط مشیت الهی با مظلومیت امام حسین(ع) می‌پردازد. نگارنده پیش از هر چیز مفهوم مشیت الهی را از جهت لغوی و در ساختار معارف اهل‌بیت (علیهم السلام) تبیین نموده و سپس بحث را به ماهیت مظلومیت می‌کشاند و به این مسأله می‌پردازد که مظلومیت مفهومی دو بعدی است که یک بعد آن ناظر به مظلوم و بعد دیگر ناظر به ظالم است. با این مقدمات بحث اصلی نگارنده آغاز شده و وی سخن خود را بر مشیت الهی در مظلومیت امام حسین(ع) متمرکز می‌نماید و سپس مسأله همراه بودن خانواده امام حسین(ع) در جریان عاشورا را نیز از همین منظر مورد بررسی قرار می‌دهد. نگارنده همچنین در پایان سخن خویش، مظلومیت امام حسین(ع) را با دولت عدل مهدوی مرتبط می‌داند و شعار «یا لثارات الحسین» را دلیلی بر این مسأله می‌داند. شعاری که نشانه و پرچم امام زمان(عج) است و چراغ راهی برای یاران ایشان و این مظلومیت در حقیقت خواستی الهی است برای خلق اسوه‌ای برای حفظ دین در طول زمان.)

۱۰. بحثی فقهی در ظالمیّت و مظلومیّت/شیخ حبیب الواحد الساعدی (نگارنده بحث را در سه محور پیش می‌برد: در گام اول مسأله ظالمیت و مظلومیت و زمینه‌های پیدایش آن‌ها بررسی می‌گردد. در گام دوم نگارنده به مسأله رویکرد فقهی در مقابل ظالم از جهت بایدها و نبایدهایی که مردم در مقابل ظالم باید رعایت کنند همچون حرمت کمک به ظالم و وجوب جنگ با او را بررسی می‌نماید. در گام سوم بحث را بر مبنای وظایف فقهی مظلوم در دو بخش پی می‌گیرد. بخش اول وظیفه مظلوم در مقابل خودش و بخش دوم وظیفه مردم در مقابل مظلوم)

al-Islah-al-Husayniغیر از این مجموعه مقالات، مقالات دیگری نیز در این شماره ارائه شده است. از جمله:

خروجی‌های نهضت حسینی (اتصالات حرکت حسینی)/ سید محمد الشوکی

مؤسسه آرمانی (قسم دوم/اهداف و غایات)/ الشیخ عامر الجابری

فقه تربت حسینی (بخش چهارم)/ شیخ احمد العلی

مستندسازی شعر منسوب به امام حسین(ع)/ د. عادل لعیبی

اختلافات و تعارض در احکام جرح و تعدیل از نگاه اهل سنت/ د. سید حاتم بخاتی

شایان ذکر است شماره نهم مجلة الاصلاح الحسینی در ۴۴۰ صفحه و به قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. تهیه این مجله در قم از کتاب‌فروشی‌های زیر امکان پذیر است:

    1. صفائیه، پاساژ المهدی(عج)، کتاب‌فروشی فدک
    2. گذرخان، کتاب‌فروشی هاشمی
  1. پاساژ قدس، انتشارات ذوی‌القربی

رده‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

  1. ناشناس 

    مظلوم کسی است که بدون مزاحمت برای دیگران براثر خصلت ازارگری و خونخواری افراد بیمار و وحشی کشته میشود اما امام حسین چنین نبود و در راه کسب قدرت خلافت جان داد لذا گرچه شهید است اما مظلوم نیست و مخالفت و عدم بیعت با خلیفه وقت یعنی یزید در اندیشه مردم انزمان بمعنی ارتداد بوده. شهادت علی اصغر ممکن است واقعیت نداشته باشد و برای گرم کردن مراسم عزا مطرح شده.

پاسخ دهید