مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

به همت پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، نشست تخصصي «تعامل حقوق و فرهنگ» دوشنبه ۱۹ مردادماه از ساعت ۱۴ با حضور سعید محجوب در پژوهشگاه برگزار می‌شود.

در اين نشست ضمن پرداختن به مفهوم‌شناسی حقوق و فرهنگ به دسته‌بندی هر یک اشاره می‌شود.

بررسي حقوق فرهنگی و فرهنگ حقوقی، نسبت میان حقوق و فرهنگ، تأثیر فرهنگ در حقوق و همچنین ضرورت‌های توجه به حقوق فرهنگی و ارائه پيشنهادهای لازم به متوليان فرهنگی در اين زمينه از ديگر محورهای اين نشست است.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید