مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مسلما ورود یا اثرگذاری همه چهره‌ها در انتخابات مجلس خبرگان لازم و ضروری است. مقام معظم رهبری فرموده‌اند نمی‌شود کسی به انقلاب کار نداشته باشد. این مساله به ویژه به روحانیون بازمی‌گردد. یک روحانی نمی‌تواند عبایش را برسر خود قرار دهد و به مسائلی مانند مجلس خبرگان توجهی نداشته باشد. این مثل آن می‌ماند که فردی بگوید من به نیازهای ضروری زندگی مانند آب، غذا و هوا کاری ندارم. البته ممکن است فردی به زبان چنین حرفی را بیان کند اما تنها در حد زبان باقی می‌ماند و در واقعیت اینگونه نیست. رفتارهای هرکسی بازتابی خواهد داشت.

اگر رفتاری در جهت کمک دادن به انقلاب باشد اثر مثبتی از خود به جا خواهد گذاشت و اگر خدای ناکرده برعکس آن باشد و بر انقلاب تاثیر منفی بگذارد بازتابی منفی از خود به جا خواهد گذاشت. به هرحال رفتار، کردار و صحبت انسان در برابر مسائل روز چه سیاسی، چه غیرسیاسی تاثیر خواهد داشت به ویژه آنکه در سیاست باشد. البته منظور از سیاست آن نیست که امروزه رایج شده بلکه مقصود از سیاست به معنای واقعی آن است که به اداره مملکت و امور مردم برمی گردد. اداره مملکت و تدبیر امور مردم نیاز ضروری انسان تلقی می‌شود و انسان خواه ناخواه باید در آن سهیم باشد و در آن مشارکت کند. در نتیجه هر رفتاری تاثیری خواهد گذاشت و انسان نمی‌تواند بی‌اثر باشد. خبرگان نیز خصوصیت و ویژگی‌ای برای خود دارد. خبرگان مانند مجلس یا شورای شهر نیست که سلیقه‌های مختلفی در آن موثر باشند. بار مهم مجلس خبرگان همان ابقای رهبری است لذا افرادی باید در این مجلس حضور پیدا کنند که در این رابطه اظهارنظر کنند. سلیقه‌های مختلفی نمی‌تواند در مجلس خبرگان باشد چراکه در صورت وجود سلایق مختلف کندی کار صورت گرفته و واکنش و بحث و جدل در نگاه مردم ممکن است زیبا نباشد.

به این ترتیب آنهایی که با رهبری منافات دارند نمی‌توانند در خبرگان حضور داشته باشند. اگر در شورای شهر اختلاف‌نظری وجود داشته باشد اختلاف‌نظرها به مسائل عمرانی و آبادی شهر برمی‌گردد. چنین اختلاف‌نظرهایی در مجلس یا شورای شهر می‌تواند وجود داشته باشد اما از آنجاکه وظیفه اصلی مجلس خبرگان، تعیین رهبری است این اختلاف‌ها سازنده نیست. البته در ظاهر نمی‌توان از ورود چنین افرادی به مجلس خبرگان جلوگیری کرد و به صورت قانونی یا رسمی گفت فلان قشر نباید در خبرگان حضور داشته باشد، چرا که این خود مردم هستند که باید توجه داشته باشند چه کسی را برای خبرگان بپذیرند یا مانع حضو او شوند.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید