مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

باتوجه به ترکیب شش نفره هیات ممتحنین باید گفت مرحله آزمون علمی کاندیداهای خبرگان عملا برعهده اساتید سطوح عالی و خارج حوزه بوده است.براساس رسمی دیرینه در حوزه‌های علمیه، آزمون شفاهی از جمله مواردی است که معیار علمی افراد را در نزد اساتید مشخص می کند.

به گزارش مباحثات مرحله دوم آزمون علمی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

این آزمون که چندی پیش به صورت کتبی برگزار شد، هم‌اینک در مرحله برگزاری شفاهی است و از پذیرفته شدگان بخش کتبی دعوت شده‌است در آزمون شفاهی حضور پیدا کنند.

اما نکته جالب توجه ممتحنین و افرادی است که کاندیداهای خبرگان در نزد آنان باید سطح علمی خود را نشان دهند. حضرات آیات مهدی شب زنده‌دار و سید محمدرضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان هستند که در این دوره مُمتحن آزمون شفاهی هستند. همچنین چهارتن از اساتید سطوح عالی حوزه حضرات آقایان علیرضا اسلامیان، علی مومن، علی عندلیب و محمدی قائینی فقهای شورای نگهبان را در این آزمون سنگین علمی همراهی می‌کنند.

برگزاری آزمون شفاهی باتوجه به سطح بالای علمی آن به دور از سروصداهای رسانه ای برگزار شد تا فارغ از حواشی رایج، سطح علمی افراد برای شورای نگهبان اثبات گردد.

باتوجه به ترکیب شش نفره هیات ممتحنین باید گفت مرحله آزمون علمی کاندیداهای خبرگان عملا برعهده اساتید سطوح خارج حوزه بوده است.براساس رسمی دیرینه در حوزه‌های علمیه، آزمون شفاهی از جمله مواردی است که معیار علمی افراد را در نزد اساتید مشخص می کند.

رده‌های مرتبط