مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اخیرا یکی از طلاب حوزه علمیه قم که در معرفی‌نامه‌ی صفحه‌اش دکترای علوم سیاسی درج شده‌ درباره آیت‌ﷲ مصباح یزدی توئیتی منتشر کرده‌ که مورد توجه قرار گرفته‌است. این توئیت شامل دو بخش تحلیل و خبر است. در بخش تحلیل … ادامه 

تقریبا همه‌ی‌ هفته قبل را برای چند کار اداری خوزستان بودم. یک روز باران آمده بود و بسیاری از جاهای استان را دو روز تعطیل کرده بود! راننده تاکسی در منطقه «آخر اسفالت» از چند نفر اسم کوچه‌ی مقصد را … ادامه