مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی به مواجهه‌ی علما با اجرای احکام فرزندان خود

خبر اعدام روح‌ﷲ زم مدیر کانال «آمدنیوز» اگرچه غافلگیرانه اما برای بسیاری دور انتظار نبود. نخستین واکنش‌های قابل توجه به خبر اعدام روح‌ﷲ زم یادداشتی بود که از سوی پدر ۶۴ ساله‌ی او منتشر شد. در این یادداشت فارغ از … ادامه 

پاسخ به یک نقد

پس از انتشار نوشتار «نقدی بر شیعه‌سازی اهل‌سنت» که در آن به تعدادی از روایات اهل‌بیت(ع) استناد کرده بودم، عده‌ای بدون توجه به استدلال‌های برگرفته از این روایات، درصدد برآمدند که تعارضی میان این روایات و تمام آیات و روایاتِ تبلیغ … ادامه