مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اسفندماه سال ۱۴۰۱دیگر کسی نیست که موضوع مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدارس را نشنیده باشد و حتی درباره آن اظهارنظر نکرده باشد. نزدیک به سه ماه است که اخبار مختلفی از این حوادث بویژه از شهر مقدس قم منتشر شده‌است … ادامه 

ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان در قم و پس از آن در برخی شهرها اگرچه بیشتر جنبه‌ی اجتماعی داشته است اما با اظهارات روز گذشته‌ی معاون وزیر بهداشت مبنی بر عمدی بودن و احتمالا انجام آن از سوی برخی محافل خاص مخالف … ادامه