مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
استاد واعظ موسوی با اشاره به اتفاق درمانگاه قران و عترت قم:

با توجه به اتفاق ناگواری که در درمانگاه قران و عترت قم و با عنوان نهی از منکر یکی از روحانیون رخ داد و به صورت گسترده نیز منتشر شد، به نظر شما وظیفه و روش مواجهه ما با مظاهر … ادامه 

حضرت آیت‌ﷲ محمد قائنی نجفی درباره قضیه پیش آمده در درمانگاه قران و عترت قم مصاحبه‌ای با سایت جماران داشته‌اند که با توجه به جنبه فقهی مصاحبه ایشان و نکاتی که درباره طلبه مذکور فرموده‌اند، لازم می‌دانم چند جمله ای … ادامه