مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

احمد صابری همدانی

احمد صابری همدانی
متولد ۱۳۰۴ | طلبه حوزه علمیه | عضو جامعه مدرسین | نماینده مردم همدان در دوره‌های دوم و سوم مجلس خبرگان | وفات ۱۳۹۴
به‌مناسبت درگذشت

یک روز پس از واقعه فیضیه، وی به آن محل رفت و آن چه را که خودش به عینه دید را مکتوب کرد؛ درهای شکسته‌ی حجره‌ها، آثارِ خونِ پخش‌شده بر در و دیوار و عمامه‌های افتاده بر روی زمین، همگی مورد توجه وی قرار گرفت و به شرح آن پرداخت و کتاب «از فیضیه ۴۲ تا فیضیه ۵۷» را منتشر کرد. سید مهدی گلپایگانی (فرزند آیت‌الله گلپایگانی) زمانی گفته بود که پدر و مادرم با خواندن این کتاب، متأثر شده و گریه کرده بودند. ادامه