مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آیت‌ﷲ هادوی تهرانی، امروز (۲۰ خرداد) در ادامه تفسیر سوره اسراء:

  • خداوند فرموده ما برای کسی که مشیت‌مان تعلق بگیرد دنیا و مال و قدرت می‌دهیم. البته کسانی مانند معاویه از این آیه سوء استفاده می‌کردند و می‌گفتند این قدرتی که من دارم خدا به من داده و شما مردم حق ندارید با آن مخالفت کنید؛ زیرا مخالفت با خدا خواهد بود. معاویه جبر را با همین استدلالات در میان مردم رواج داد؛ زیرا استاد ظاهرسازی بود و خود را خال‌المومنین می‌دانست؛ همان‌طور که امروز هم برخی خود را خادمین حرمین شریفین می‌دانند.
  • هنوز هم بسیاری در جهان اسلام برای معاویه مقام و منزلت قائل هستند؛ زیرا در تاریخ چهره واقعی خود را پنهان کرده است؛ کسانی مانند او تصور می‌کنند که این قدرت و مال برای خود آنان است؛ ولی خداوند فرموده است مشیت ما اعطای دنیا به این افراد است و این افراد در عذاب قیامت خواهند بود.
  • دنبال آخرت بودن به معنای این‌که فقط نماز و روزه و عبادت کنیم نیست؛ بلکه خدمت به دیگران برای رضایت خدا هم شامل آن است. البته کسانی که دنبال آخرت هستند و ثروت و قدرت و علم خود را برای خدمت به خلق می‌خواهند، پاداش هر دو دنیا را خواهند داشت.
  • امام علی با آن رتبه و مقام به سختی کار می‌کردند تا باری از دوش مردم بردارند؛ اما برخی مسئولان ما باری بر دوش مردم هستند؛ این‌ها با اینکه مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند، ولی خود را  پاسخگو  نمی‌دانند و کسی جرئت سؤال از آنان ندارد.
  • قرآن فرمود هر دو گروه دنیاطلب و آخرت‌طلب مورد امداد خدا هستند و کسی که دنبال دنیا و ظلمت است به او می‌دهیم و کسی که دنبال آخرت و نور هم هست به او نیز عطا می‌کنیم و عطای الهی منع ندارد.
منبع: ایکنا

پاسخ دهید