آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی متولد ۱۳۳۰ از علما و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم است. وی در بخش اول گفت‌وگو با مباحثات به بیان خاطرات و نکاتی از چگونگی فعالیت‌های دینی و سیاسی در دهه چهل و پنجاه شمسی و روش علمی خود پرداخته است.

برای مشاهده این گفتگو، می‌توانید از این لینک استفاده کنید. همچنین سرتیتر مطالب مطرح شده در این گفتگو به تفصیل در جدول زیر مشخص شده است که می‌تواند به منظور آشنایی با مطالب مطرح شده و همچنین سهولت در دسترسی، مورد استفاده قرار گیرد.

ردیف موضوع زمان (منطبق با ویدیو)
۱ چرخیدن از مکتب نجف به مکتب قم (۲) ۰۱:۰۰
۲ تبییین جایگاه حوزه و انقلاب (علمیت و انقلابیت در حوزه) ۰۷:۱۰
۳ تعریف حوزه انقلابی ۰۸:۳۰
۴ نشست دوره‌ی اساتید ۱۰:۰۰
۵ استقلال حوزه و روحانیت ۱۹:۲۰
۶ انتخابات ۸۸ ۲۷:۱۰
۷ آیا نشست اساتید وظیفه‌ی خود می‌داند که در معرفی مرجع اقدام کند؟ ۳۷:۰۰
۸ تولیت آثار آیت‌الله بروجردی ۵۲:۴۰
۹ آیت‌الله بروجردی و تقریب مذاهب ۷۵:۰۰
۱۰ پیغام آیت‌الله بروجردی به شاه مبنی بر هشدار به شاه برای حمله‌ی انگلیس به ایران «اگر چنین شود حکم جهاد می‌دهم» ۷۸:۱۵ – ۸۱:۱۵
۱۱ نظریه‌ی آقای بروجردی در رابطه با تقریب ۸۲:۰۰

پاسخ دهید