مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
منش سیاسی سید احمد خوانساری

مرحوم خوانساری در این نامه، بر اصل مخالفت و اعتراض علیه حکومت پهلوی صحّه می‌گذارد اما با مشی انقلابی‌گری مخالفت می‌کند و بر این باور است که می‌باید به گونه‌ای رفتار کرد که دولت، عنان اختیار را از دست ندهد و به خشونت بیشتری اقدام نکند. گزارش‌های ساواک اما نشان از آن دارد که مرحوم خوانساری در سال ۴۲ نیز فعالیت‌هایی علیه حکومت به انجام می‌رسانده است. در این سال جلسه‌ای در منزل سید احمد خوانساری تشکیل می‌شود که در آن، آیت الله شریعتمداری طوماری آماده می‌کند و به امضای آقایان علما می‌رساند که در آن، چند موضوع از دربار پهلوی خواسته شده است؛ اول عزل دولت کنونی، دوم محروم کردن زنان از انتخابات. ادامه