مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی به برخی از مهم‌ترین تلاش‌های فقهی درباره‌ی اقتصاد

آیت‌الله صافی گلپایگانی بر این باور است که بانکداری با مسأله‌ی ربا عجین است و جوامع اسلامی باید از آن دوری کنند. آیت‌الله مکارم شیرازی ضمن نپذیرفتن این رأی، مواردی را بر ضرورت بانک‌ها برمی‌شمرد. آیت‌الله گرامی معتقد است اسلام با مالکیت خصوصی به‌معنای سرمایه‌داریِ وسیعِ روز مخالف است. آیت‌الله موسوی بجنوردی در زمینه‌ی بانکداری بر این باور است که ربا امروز موضوعیتی ندارد؛ چون پول زمانی دارای ارزش ذاتی بود؛ اما امروز چنین ارزشی ندارد. ادامه