مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
رونمایی از کتاب

پیش از این ما برای مطالعه ناچار بودیم مثلاً در زمینه اقتصاد کتاب‌های بی‌شماری مطالعه کنیم و اگر کسی به‌عنوان نمونه دو کتاب مناسب در این زمینه معرفی می‌کرد، بی‌شک مطالعات سودمندتر و جهت‌دارتر بود؛ اما اگر می‌خواستیم در زمینه‌ی خاصی مطالعه کنیم، یک سیر مطالعاتی نبود که ما را راهنمایی کند. نسل جدید با انبوهی از کتاب‌ّها و منابع مواجه است؛ اگر این سیر مطالعاتی نباشد، چهارپنجم از عمرشان به دنبال یافتن منابع مورد نیاز هدر می‌شود؛ در حالی که سیر مطالعاتی خیلی راحت کمک می‌کند تا پژوهشگر به هدف خود برسد. ادامه 

در حاشیه برگزاری آزمون مشترک مراکز فقهی

تعدد آزمون‌های ورودی، باعث اذیت‌شدن طلاب و پایین آمدن کیفیت آزمون‌ها می‌شود. مثلاً سال گذشته در فاصله دو روز چهار آزمون ورودی برگزار شد؛ یعنی هر نیم‌روز یک امتحان! طلابی که دوست داشتند شانس خود را در این مؤسسات امتحان کنند باید در عرض ۴۸ ساعت حدود ده ساعت را در جلسه امتحان می‌گذراندند! این مسأله، هم از حیث روانی برای طلاب آزاردهنده بود و هم به لحاظ هزینه، اسراف. همچنین به‌دلیل عدم ارتباط مجموعه‌ها و مؤسسات فقهی، بسیاری از هم‌پوشانی‌ها اتفاق نمی‌افتاد. ادامه