مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مجله «فقه حکومتی» که به صورت دوفصلنامه منتشر می‌شود، موفق به اخذ رتبه علمی ترویجی از شورای اعطای امتیازها و مجوزهای علمی حوزه علمیه شد. این مجله از منشورات مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین است.

شورای اعطای مجوزهای حوزه علمیه در تاریخ  ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ طی جلسه شماره ۸۷ خود با اعطای رتبه علمی ترویجی به این نشریه موافقت کرد. بر اساس این مجوز نشریه فقه حکومتی از نخستین شماره دارای رتبه علمی ترویجی است. این نشریه در حوزه حکومت اسلامی و مردم‌سالاری دینی اقدام به انتشار مقالاتی با نگاهی آسیب‌شناسانه می‌کند. تا کنون سه شماره از آن به چاپ رسیده و شماره چهارم نیز در دست چاپ است.

اعضای هیئت تحریریه و ارکان نشریه به شرح زیر هستند:

 • صاحب امتیاز : حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا
 • مدیر مسئول و سردبیر: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته
 • دبیر تحریریه: امید خاکی
 • مدیر اجرایی: مهدی نظری
 • اعضای هیئت تحریریه  (به ترتیب حروف الفبا)
 • محمدجواد ارسطا (استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و مدرس درس خارج حوزه علمیه قم)
 • محسن اسماعیلی (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران )
 • سید سجاد ایزدهی (دانشیار گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 • سید احمد حبیب نژاد (استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران)
 • محمدتقی دشتی (استادیار دانشگاه امام باقر(ع) )
 • حمیدرضا شاکرین (دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 • ابوالقاسم علیدوست (دانشیار گروه فقه و حقوق  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و  مدرس درس خارج حوزه علمیه قم)
 • محمدمهدی مقدادی (دانشیار دانشکده حقوق  دانشگاه مفید قم)
 • ابراهیم موسی‌زاده (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران)
 • سید جواد ورعی (دانشیار گروه فقه و حقوق  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

ایمیل نشریه جهت دریافت مقالات: faslnameh@chmail.ir

رده‌های مرتبط