مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

سخنان اخیر رئیس‌جمهور در کرمان و ارائه برخی مستندات از سیره رسول مکرم اسلام درباره‌ معاهدات آن حضرت با دشمنان و کفار موجی از اعتراضات در فضای اجتماعی و دینی را برانگیخته‌است. این نخستین‌ باری نیست که استناد ایشان به برخی وقایع تاریخی و دینی باعث اعتراض بزرگان حوزه و سطوح مختلف جامعه شده‌ است.

طبیعتا هر فردی می‌تواند برای اثبات سخنان و روش کار خود به وقایع تاریخی و دینی استناد کند و تلاش کند دیدگاه‌های خود را برای جامعه تبیین کند. اما تکرار اشتباهات کاملا فاحش در این نوع استنادات توسط ریاست محترم جمهور و تاثیر بسیار منفی آن بر سطح جامعه نشان می‌دهد ایشان باید از این روش به شدت اجتناب کنند.

بویژه آنکه در موارد قبلی قاطبه‌ی حوزویان از جمله مراجع عظام تقلید و سطوح مختلف حوزویان به سخنان ایشان اعتراض کردند و به احتمال زیاد سخنان اخیر هم مورد انتقاد مراجع و بزرگان حوزه قرار خواهد گرفت. آنچه که بیشتر مورد تاکید مراجع و حوزویان است چرائی بیان این‌گونه نظرات نادرست توسط یک چهره‌ی شاخص دینی و سیاسی است.

مروری بر انتقادات مراجع نشان می‌دهد آنان از این‌گونه اظهارنظرها که باعث آشفتگی اذهان مردم می‌شود نگران هستند و معتقدند مهمترین وظیفه دولت و شخص رئیس‌جمهور برطرف کردن مشکلات جامعه است. این مشکلات برای همگان بویژه دولت‌مردان کاملا عیان بوده و طرح مباحث این‌چنینی فقط به حواشی‌ و جدل‌های سیاسی دامن می‌زند.

امیدواریم در زمان باقیمانده به انتخابات مجلس و پس از آن پایان دولت یازدهم شاهد پایان این رویه باشیم و دولت تلاش کند انتظارات اصلی مردم را محقق کند.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید