مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به بهانه انتشار کتاب «آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به روایت اسناد ساواک»

fazel-lankaraniروز گذشته در مرکز فقهی ائمه اطهار از چهل و هشتمین عنوان از مجموعه یاران امام به روایت اسناد ساواک که اختصاص به اسناد حضرت آیت‌ﷲ‌العظمی فاضل لنکرانی داشت رونمایی شد.

این اقدام ارزشمند در ادامه برنامه «مرکز اسناد تاریخی» تاریخی محقق شد؛ طرحی که براساس آن، اسناد ساواک درباره مبارزان انقلابی به‌ویژه یاران وفادار امام راحل که اغلب آنان از علما و بزرگان حوزه بودند، صورت گرفته است.

اگرچه نقش بی‌بدیل شاگردان و یاران امام راحل در مبارزه با دولت پهلوی بر همگان مشخص است، اما مطالعه و آشنایی با گزارش ساواک و تحلیل آنان از فعالیت‌های این شخصیت‌ها اهمیت دیگری دارد. مدارک فوق به خوبی می‌تواند برای پژوهشگران تاریخ معاصر و مسائل سیاسی مورد استفاده و اتکا قرار گیرد.

اهمیت دیگر انتشار این اسناد زمانی مشخص می‌شود که حرکتی حساب‌شده تلاش دارد نقش روحانیت و یاران امام خمینی(ره) در مبارزه با دولت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی را کم‌رنگ جلوه دهد. منشأ این تلاش‌ها به ساختار فکری جماعتی برمی‌گردد که به صورت مبنایی با سازمان روحانیت، به‌ویژه روحانیت انقلابی تضاد فکری دارند و تلاش می‌کنند نقش روحانیت را در همه عرصه‌ها و به طور خاص، مبارزه با طاغوت و پیروزی انقلاب اسلامی کم‌رنگ جلوه دهند.

برای نمونه در روزهای اخیر که عالم جلیل القدر و مبارز انقلابی و یکی از یاران وفادار امام راحل، حضرت آیت‌ﷲ مهدوی کنی دچار عارضه گردید، عده‌ای که ادعای اشراف کامل به تاریخ سیاسی کشور دارند تلاش کردند ایشان را فردی خنثی در صحنه مبارزات انقلابی و حتی مصالحه‌گر با ساواک جلوه دهند و در همین راستا مطالب مختلفی نیز نوشته و در فضای اینترنت منتشر کردند.

در حالی که اگر کسی کمترین اطلاعی از تاریخ انقلاب اسلامی داشته باشد به خوبی می‌داند که حضرت آیت‌ﷲ مهدوی کنی با وجود جایگاه قابل توجه علمی، خود را وقف مبارزه کرده بود و در همین راه متحمل شکنجه، زندان و تبعید نیز شده بود. این وقایع تاریخی در اسناد مختلفی موجود و قابل دسترسی است.

باتوجه به نمونه بیان‌شده، اهمیت انتشار اسناد مبارزاتی یاران امام راحل امری انکارناپذیر است و انتظار می‌رود این اسناد در محدوده نشر مکتوب خلاصه نشده و سخاوتمندانه در فضای اینترنت که اصلی‌ترین منبع دسترسی اطلاعات است منتشر گردد.

رده‌های مرتبط