مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مؤسسۀ علمی – فرهنگی سدید، نخستین دوره آموزش مجازی خود را با عنوان «درآمدی بر نظام‌سازی انقلاب اسلامی از منظر دانش حقوق عمومی و فقه حکومتی»، با محوریت تعریف و ماهیت نظام‌سازی و جایگاه حقوق عمومی و فقه در ساخت نظام اجتماعی، با مشارکت مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید