مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برای مشاهده این گفتگو، می‌توانید از این لینک استفاده کنید. همچنین سرتیتر مطالب مطرح شده در این گفتگو به تفصیل در جدول زیر مشخص شده است که می‌تواند به منظور آشنایی با مطالب مطرح شده و همچنین سهولت در دسترسی، مورد استفاده قرار گیرد.

ردیف موضوع زمان (منطبق با ویدیو)
۱ تاریخچه خود و خاندان ۰۰:۱۰
۲ اقامه نماز جمعه در چند فصل، چطور ممکن بود؟ ۰۳:۵۵
۳ مرحوم والد و والده ۰۶:۳۰
۴ مسجد فائق در تهران ۱۰:۱۰
۵ دوران دبستان ۱۱:۰۰
۶ علما تراز اول زنجان ۱۲:۵۰
۷ مدارس علمیه زنجان (دهه ۴۰-۳۰ شمسی) ۱۷:۱۰
۸ ورود به حوزه علمیه قم (۱۳۴۳) ۲۰:۴۰
۹ اساتید ایشان در قم در بدو ورود + مسائل دستگیری و اخراج از قم ۲۱:۴۵
۱۰ رفتن به حوزه مشهد (ناچاراً) ۲۹:۳۰
۱۱ اساتید مشهد ۳۰:۴۰
۱۲ جریانات فکری مشهد (مکتب تفکیک+دکتر شریعتی) ۳۳:۴۰
۱۳ ارتباط پدرشان با امام خمینی + حمایت از مردم ۳۴:۱۰
۱۴ ارتباط خانوادگی دور با آیت‌ﷲ خامنه‌ای ۳۹:۴۰
۱۵ سایر اساتید مشهد ۴۰:۴۰
۱۶ ویژگی‌های حوزه علمیه مشهد (خاطراتی از آیت‌ﷲ میلانی) ۴۲:۲۰
۱۷ خاطره‌ای از ادب و تواضع طلبه‌پرور ایشان ۴۴:۲۰
۱۸ فعالیت‌های انقلابی ایشان و پدرشان ۴۸:۵۰
نماز جمعه‌های پدر ایشان و نحوه برگزاری نماز جمعه ۵۱:۱۰
۱۹ اقامت اجباری پدر ایشان در مشهد + بازگشت به زنجان ۵۲:۴۵
۲۰ اتفاقات اوایل انقلاب + بازگشت پدرشان به زنجان+رسمی نبودن نماز جمعه پدرشان توسط انقلابی‌ها ۵۸:۱۰
۲۱ نماز وحدت+مشی پدر ایشان ۶۳:۲۰
۲۲ حادثه ترور چگونه اتفاق افتاد؟ چه کسانی انجام دادند؟ + انتقال به مشهد + انتصاب امام جمعه جدید در زنجان ۶۵:۵۰
۲۳ انتقال ایشان به قم+دروسی که شرکت کردند ۷۳:۳۰
۲۴ چطور شد بعد از قم، دوباره به مشهد بازگشتید؟ + بازگشت دوباره به زنجان از مشهد ۷۹:۳۵
۲۵ درس‌هایی که گفته‌اید ۸۱:۴۰
۲۶ ازدواج و همسر و فرزندان ۸۳:۳۰
۲۷ نکات شما پیرامون انقلاب و حکومت (ولایت صالحان به جای ولایت فقیه) ۸۵:۳۰
۲۸ نکات شما پیرامون انقلاب و حکومت (بانکداری) ۹۵:۳۵
۲۹ ارتباط با مردم توسط روحانیت ۹۸:۳۰
۳۰ با چه هدفی از مشهد به زنجان برگشتید؟ ۱۰۲:۵۰
۳۱ پیشنهاد حدیث‌خوانی ۱۰۴:۵۰
۳۲ وظیفه حوزه، فقیه‌پروری است ۱۱۱:۳۰
۳۳ من اخباری هستم ۱۱۱:۴۰

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید