مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آشنایی با پژوهشگر

رسول نوروزی فیروز، عضو هیئت علمی گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ دانش‌آموخته حوزه علمیه قم (خارج فقه و اصول)؛ کارشناسی علوم سیاسی (مؤسسه امام خمینی – قم)؛ کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبایی)؛ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبایی).

آثار و تألیفات

کتاب‌:

روش‌شناسی مطالعات اسلامی، درس‌گفتارهایی از عبدالعزیز ساشادینا، تدوین، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

مقالات:

  1. سعیدنورسی و تمدن اسلامی، مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه نقدو نظر، شماره زمستان ۱۳۹۳ش؛
  2. تأثیرات انقلاب اسلامی بر رفتار سیاسی ترکیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دفاع شده در شهریور ۱۳۹۰ش؛
  3. اسلام حضاری پلی میان سنت و تجدد (همکاری با خانم فضه خاتمی‌نیا) کتاب (ترجمه و تلخیص) پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اسلام، بهار ۱۳۹۳ش، در کتاب الهیات و تمدن (تألیف حبیب ﷲ بابایی)؛
  4. انقلاب اسلامی و هویت‌یابی تمدنی در ترکیه، مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف، سال نهم، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۹۱ش؛
  5. مسأله‎یابی جایگاه دین در روابط بین‎الملل، مقاله علمی پژوهشی فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۹۰ش؛
  6. اسلام ترکی تقابل با اسلام انقلابی؛ بررسی جنبش فتح‎ﷲ گولن، مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه خط‎ اول (رهیافت انقلاب اسلامی)، شماره ۱۹، تابستان ۱۳۹۱ش؛
  7. نقش انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ایجاد تمدن اسلامی ایرانی، مقاله علمی پژوهشی فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۶۰ زمستان ۱۳۹۱ش؛
  8. سیاست در اسلام لیبرالی: نقد و بررسی اندیشه‎های سیاسی در اسلام میانه‎روی مدل ترکیه ـ مقاله، علمی پژوهشی فصلنامه پژوهش‎های سیاست اسلامی، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲ش؛
  9. تمدن‎های اسلامی (بررسی امکان تحقق تمدن‎های اسلامی در دوره معاصر) مقاله علمی پژوهشی، جشنواره پژوهشی بین‎المللی شیخ طوسی؛ بخش ویژه: تمدن نوین اسلامی (جامعه ‎المصطفی ‎العالمیه) اسفند۱۳۹۱ش؛
  10. فراز و فرود جریان‌های اسلامی ترکیه و نسبت آن‌ها با انقلاب اسلامی ایران، مقاله علمی پژوهشی، جشنواره پژوهشی بین‎المللی شیخ طوسی (جامعة‎المصطفی العالمیة)، اسفند ۱۳۹۲ش، رتبه سوم، چاپ در کتاب همایش.

پژوهش در دست اقدام:

گفتمان‌های فکری در ترکیه معاصر

با توجه به اهمیت مسأله تمدن اسلامی ایرانی، رصد تفکرات تمدنی در جهان اسلام ضروری است؛ زیرا با شناخت جریان‎های تمدنی موجود در سایر کشورهای اسلامی، هم می‌توان درک بهتری از روندهای موجود و سیاست‌گذاری‌های آن کشور به‌دست آورد و نیز دانش تمدنی و تجربیات تمدنی آن‌ها می‌تواند در طراحی پروژه تمدن اسلامی ایرانی مفید باشد؛ نهایتاً این‌که این امر می‌تواند رقبای احتمالی تمدن اسلامی ایرانی را در آینده‌ای نه‌چندان‌دور مشخص سازد. کشور ترکیه از جمله کشورهای اسلامی است که پروژه تمدن اسلامی ترکی را در دستور کار دارد. با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی ترکیه و نیز همسایگی ایران با ترکیه و نیز جایگاه اقتصادی ترکیه در جهان، می‌توان ترکیه را از جمله رقبای مهم ایران در جهان اسلام قلمداد کرد. از سویی دیگر ترکیه در صدد احیای امپراتوری عثمانی (نوعثمانی گرایی) است که عملاً رقیبی جدی برای انقلاب اسلامی شیعی ایران خواهد بود. لذا شناخت هرچه بیش‌تر این جریان‌ها و تفکرات می‌تواند در اتخاذ استراتژی و برنامه‌ریزی برای مواجهه با این جریان مورد استفاده قرار گیرد.

ترکیه از جمله کشورهای اسلامی است که به‌نظر می‌رسد توانسته میان عرصه عمل و نظر نوعی هماهنگی ایجاد کند. تفکرات تمدنی در ترکیه بر پایه اندیشه‌های بدیع‌الزمان سعید نورسی استوار است که امروزه حزب عدالت و توسعه نماینده سیاسی آن و نیز جریان فتح‌ﷲ گولن نماینده معنوی و اخلاقی آن می‌باشد. این جریان‌ها سبب شده است که شاهد قدرت‌گیری ترکیه در جهان اسلام باشیم. پرسش اصلی این پروژه حول مسأله جریان‌های اسلامی در ترکیه معاصر و رویکرد تمدنی آن‌هاست. پاسخی که هریک از این جریان‌ها به مسأله تمدن اسلامی و نیز مواجهه آن با مدرنیته غربی داده‌اند مورد اهتمام این پروژه است؛ زیرا به عقیده نگارنده از درون این پاسخ‌ها بوده است که شاهد احیای هویت تمدنی در ترکیه معاصر هستیم.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید