مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارشی تصویری از زندگی بابرکت مرحوم آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)

خانه پدری و محل تولد مرحوم آیت‌ﷲ میرزا جواد تبریزی

tabrizi02-young
مرحوم آیت‌ﷲ‌العظمی تبریزی در سنین میان‌سالی
مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در عراق
مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در عراق

tabrizi04-studying

مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در حرم حضرت رقیه &#۸۲۱۱; دمشق

tabrizi05-meetingtabrizi07-with-clergymen

tabrizi08-in-garden

مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در حین گفت‌وگوی علمی با آیت‌ﷲ خبّاز
مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در حین گفت‌وگوی علمی با آیت‌ﷲ خبّاز

tabrizi10-morning

tabrizi11-morning

مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در کنار آیت‌ﷲ وحید خراسانی
مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در کنار آیت‌ﷲ وحید خراسانی
مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در کنار آیت‌ﷲ وحید خراسانی
مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی در کنار آیت‌ﷲ وحید خراسانی

tabrizi14-crying

tabrizi15-smiling

tabrizi16-reading

tabrizi17-reading

مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی، آخرین روزهای عمر خود در بستر بیماری
مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی، آخرین روزهای عمر خود در بستر بیماری

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید