مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

تصویر زیر به سال ۱۳۴۲ در شهر تهران گرفته شده است و مربوط است به جشن و شادمانی طلاب و فضلای حوزه به مناسبت آزادی امام خمینی از بازداشت در تهران.

پاسخ دهید