گزارشی تصویری از زندگی بابرکت مرحوم آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)

خانه پدری و محل تولد مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی

tabrizi02-young
مرحوم آیت‌الله‌العظمی تبریزی در سنین میان‌سالی
مرحوم آیت الله تبریزی در عراق
مرحوم آیت الله تبریزی در عراق

tabrizi04-studying

مرحوم آیت الله تبریزی در حرم حضرت رقیه &#۸۲۱۱; دمشق

tabrizi05-meetingtabrizi07-with-clergymen

tabrizi08-in-garden

مرحوم آیت الله تبریزی در حین گفت‌وگوی علمی با آیت الله خبّاز
مرحوم آیت الله تبریزی در حین گفت‌وگوی علمی با آیت الله خبّاز

tabrizi10-morning

tabrizi11-morning

مرحوم آیت الله تبریزی در کنار آیت الله وحید خراسانی
مرحوم آیت الله تبریزی در کنار آیت الله وحید خراسانی
مرحوم آیت الله تبریزی در کنار آیت الله وحید خراسانی
مرحوم آیت الله تبریزی در کنار آیت الله وحید خراسانی

tabrizi14-crying

tabrizi15-smiling

tabrizi16-reading

tabrizi17-reading

مرحوم آیت الله تبریزی، آخرین روزهای عمر خود در بستر بیماری
مرحوم آیت الله تبریزی، آخرین روزهای عمر خود در بستر بیماری

پاسخ دهید